Advokátska kancelária
JUDr. Liliana Smiešková Kazerooni

JUDr. Liliana Smiešková Kazerooni dosiahla vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa v roku 2013. Už počas vysokoškolského štúdia pracovala v advokátskej kancelárii Čarnogurský ULC Law firm, následne pracovala ako advokátska koncipientka v spoločnosti Advokátska kancelária Andrea Havelková, s.r.o..

V roku 2015 obhájila rigoróznu prácu a úspešne vykonala rigorózne skúšky na Katedre obchodného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2020 získala certifikát Amnesty International v oblasti ochrany ľudských práv a zároveň úspešne zložila advokátsku skúšku. Vo svojej praxi sa zameriava najmä na rodinné právo, medicínske a farmaceutické právo, obchodné právo, občianske a správne právo.

Právne služby

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Advokátska kancelária JUDr. Liliana Smiešková Kazerooni Vám poskytne právne služby najmä v nižšie uvedených právnych oblastiach a veciach:

Zdravotnícke a farmaceutické právo

Rodinné právo

Občianske právo

Obchodné právo

Pracovné právo

Správne právo

Právo e-shopov

GDPR - Ochrana osobných údajov

Trestné právo

Poskytujeme online právne poradenstvo