Cenník právnych služieb

Advokátska kancelária JUDr. Liliana Smiešková Kazerooni sa snaží odmenu za poskytnuté právne služby prispôsobiť možnostiam klienta s prihliadnutím na náročnosť poskytnutých služieb, hodnotu veci a časovú náročnosť vybavenia veci.

Odmene za právne služby vždy predchádza dohoda s klientom, nakoľko ide o individuálnu záležitosť, a to k spokojnosti oboch strán.

Napriek tomu, že právne predpisy upravujúce poskytovanie právnych služieb advokátskej kancelárii nedovoľujú zverejniť konkrétne sadzby cien za poskytovanie právnych služieb, poznamenávame, že právne služby poskytujeme za rozumné a primerané ceny v medziach daných vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Ak máte záujem bezplatne sa dozvedieť, koľko by Vás stálo riešenie Vášho problému advokátskou kanceláriou JUDr. Liliana Smiešková Kazerooni  neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.