Správne právo

  • zastupovanie v správnom konaní podľa Správneho poriadku vrátane zastupovania v konaní o priestupkoch, katastrálnom konaní, daňovom konaní, stavebnom konaní atď.
  • právne poradenstvo a vypracovanie Vami požadovaných podaní – návrhov, žiadostí, sťažností, odvolaní atď.