Právo e-shopov

 • príprava, koncipovanie a vypracovanie spotrebiteľských zmlúv, všeobecných obchodných podmienok, reklamačných poriadkov, formulárov na odstúpenie od zmluvy a ďalších legislatívou vyžadovaných dokumentov
 • poradenstvo v oblasti internetového predaja – oblasť e-shopov komplexná analýza tvorby web-stránok, web-hostingu a analýza stavu ochrany spotrebiteľa u daného prevádzkovateľa
 • právny audit už existujúcich všeobecných obchodných podmienok a reklamačných poriadkov e-shopov
 • právne posúdenie nastavenia obsahu web-stránok prevádzkovateľov a ich formátovanie v súlade  so zákonmi na ochranu spotrebiteľa a legislatívou Európskej Únie
 • zastúpenie v konaní pred Slovenskou obchodnou inšpekciou a v súdnom konaní.

GDPR – Ochrana osobných údajov

V zásade nový zákon o ochrane osobných údajov zaviedol veľmi prísne spracúvanie osobných údajov podnikateľmi, pričom za nesplnenie týchto povinností hrozí podnikateľovi pokuta až do 200.000 EUR. Európska legislatíva, ktorú rovnako budú musieť dodržiavať aj slovenskí podnikatelia, ráta pre mnohých až s likvidačnými pokutami a to až do výšky 4% celkového ročného obratu, prípadne do 20 miliónov eur. Advokátska kancelária bezplatne zanalyzuje váš stav spracúvania osobných údajov a vypracuje cenovú ponuku na komplexné právne služby v oblasti ochrany osobných údajov, v rámci ktorého pre Vás zabezpečí najmä:

 • bezplatnú analýzu stavu spracúvania osobných údajov vo Vašej firme
 • zavedenie evidencie informačných systémov
 • oznámenie alebo osobitná registrácia informačných systémov na Úrade na ochranu osobných údajov
 • poučenie oprávnených osôb
 • spracovanie zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
 • poverenie zodpovednej osoby
 • vypracovanie dokumentácie o opatreniach na ochranu osobných údajov vo Vašej firme
 • zastúpenie advokátom v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov