Právne poradenstvo online s advokátom

Aj z pohodlia vášho domova sa môžete na nás obrátiť a my sme schopní vám poskytnúť komplexné a kvalifikované onlin právne poradenstvo poskytnuté výlučne advokátom.

Elektronicky vám vieme zodpovedať väčšinu vašich otázok, poskytnúť právne stanoviská, vypracovať zmluvy, žaloby, prípadne iné listiny. Pri využití služieb online plateného právneho poradenstva garantujeme našim klientom poskytnutie kvalifikovanej právnej rady skúseným advokátom, úsporu času a peňazí, maximálne zachovanie vašej anonymity a diskrétnosť.

Platená právna pomoc

Všetky služby našej online právnej poradne sú platené. Nemusíte sa však báť, že miniete veľa – naše ceny za právne poradenstvo sú adekvátne danej problematike.

Výšku odmeny za poskytnutie právnej služby vám vždy oznámime dopredu. Vyplnenie a odoslanie formulára na stránke nášho právneho poradenstva klienta nezaväzuje uhradiť odmenu za právnu pomoc. Ak nebude klient súhlasiť s cenou za právnu pomoc, nemusí zaplatiť nič. Takisto vám dopredu oznámime časový rámec, v rámci ktorého vám zašleme odpoveď na vami zadanú otázku, právne stanovisko, vypracovanú zmluvu, alebo inú dokumentáciu. Je len na vás, či s výškou odmeny budete súhlasiť, alebo nie. Až uhradením odmeny za právne služby, prípadne po zaslaní potvrdenia o jej zaplatení vám právne služby v dojednanom rozsahu poskytneme.

Formulár právnej pomoci

Zaujala vás ponuka online právneho poradenstva?

Ak máte záujem o poskytnutie právnej služby online, postačí, ak nám vašu otázku spolu so všetkými relevantnými informáciami pošlete prostredníctvom formuláru nižšie alebo e-mailom na advokatza@advokatza.sk. Ak máte k Vášmu právnemu problému k dispozícií nejaké dokumenty (zmluvu, žalobu a pod.), prosím pripojte ich.