Občianske právo

  • právne poradenstvo vo všetkých oblastiach občianskeho práva
  • vymoženie Vašich pohľadávok
  • V oblasti zmlúv o prevode nehnuteľností poskytujeme aj služby autorizácie týchto zmlúv (jednoduchší a rýchlejší postup pri vklade do katastra nehnuteľností a bez overovania podpisov u notára), kde zároveň s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností advokátom elektronicky dosiahnete úsporu aj na správnom poplatku za vklad do katastra nehnuteľností
  • vyporiadanie BSM, podielového spoluvlastníctva
  • zastupovanie v súdnom aj v exekučnom konaní– vypracovanie a podávanie žalôb, návrhov, vyjadrení, odvolaní, dovolaní atď.
  • príprava a vypracovanie všetkých druhov zmlúv, plnomocenstiev, výziev atď. resp. kontrola a revízia už existujúcich zmlúv za účelom zabezpečenia právnej istoty.